Організація роботи

  1. Служба енергоменеджменту КПІ ім. Ігоря Сікорського на постійній основі проводить збір, аналіз та накопичення інформації з енерго- та водоспоживання будівлями та підрозділами Університету.
  2. На початку кожного року Служба енергоменеджменту розробляє та передає на затвердження керівництву Університету ліміти енерго- та водоспоживання для будівель та підрозділів.
  3. Співробітники Служба енергоменеджменту передають головному енергоменеджеру інформацію з питань удосконалення обліку енергоносіїв та пропозиції з підвищення ефективності енергоспоживання Університету.
  4. Служба енергоменеджменту співпрацює з підрозділами Університету через відповідальних за ефективне енерговикористання у питаннях виконання планів організаційно-технічних заходів, проведенні обстежень, розробці заходів з енергозбереження, залученні студентства до енергоощадного енерговикористання, тощо/