Основні завдання

Головною метою діяльності Служби енергоменеджменту КПІ ім. Ігоря Сікорського є скорочення витрат Університету на паливно-енергетичні та інші ресурси шляхом підготовки, консультування, проведення організаційних і технічних заходів з енергозбереження.

Основними завданнями Служби енергоменеджменту КПІ ім. Ігоря Сікорського є:

 1. Організація взаємодії Університету з енергопостачальними організаціями у питаннях тарифної політики, обліку спожитих енергоносіїв.
 2. Розробка Програми з енергозбереження Університету. Визначення пріоритетів політики енерго- та ресурсозбереження, а також цільових показників, яких необхідно досягти.
 3. Впровадження економічно ефективних методів забезпечення системи управління енергоспоживанням з урахуванням екологічних аспектів.
 4. Подання до керівництво університету пропозицій з підвищення ефективності енерговикористання в Університеті.
 5. Участь в розробці, впровадженні та контролі за реалізацією проектів та заходів з енергозбереження.
 6. Консультування підрозділів університету з питань підвищення ефективності енергоспоживання.
 7. Проведення моніторингу енергоспоживання.
 8. Адміністрування Автоматизованої системи контролю та обліку електроспоживання (АСКОЕ) КПІ ім. Ігоря Сікорського.
 9. Підготовка методик розрахунку лімітів енерго- та водоспоживання. Розрахунок за затвердженими методиками обґрунтованих лімітів енерго- та водоспоживання.
 10. Забезпечення поточною інформацією керівництво та підрозділи Університету.
 11. Організація навчання та обміну досвідом співробітників Служб експлуатації Університету та відповідальних за ефективне енерговикористання.