Законодавчі документи в сфері енергоефективності

ЗАКОН УКРАЇНИ  “Про енергетичну ефективність будівель” (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2017, № 33, ст.359)
Цей Закон визначає правові, соціально-економічні та організаційні засади діяльності у сфері забезпечення енергетичної ефективності будівель і спрямований на зменшення споживання енергії у будівлях.

ЗАКОН УКРАЇНИ “Про Фонд енергоефективності” (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2017, № 32, ст.344)
Цей Закон визначає правові, економічні та організаційні засади утворення та діяльності Фонду енергоефективності.

ЗАКОН УКРАЇНИ “Про запровадження нових інвестиційних можливостей, гарантування прав та законних інтересів суб’єктів підприємницької діяльності для проведення масштабної енергомодернізації” (щодо механізму закупівлі енергосервісу).

ЗАКОН УКРАЇНИ  “Про ратифікацію Фінансової угоди (Проект “Вища освіта України”) між Україною та Європейським інвестиційним банком”
Проект ініціювало та розробило Міністерство освіти і науки України спільно з ЄІБ, щоб допомогти українським університетам ефективніше використовувати енергоресурси. Відповідно до угоди, загальна вартість проекту – 160млн євро.

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  “Про схвалення Енергетичної стратегії України на період до 2035 року “Безпека,  енергоефективність, конкурентоспроможність” від 18 серпня 2017 р. № 605-р.

РОЗПОРЯДЖЕННЯ Про Національний план дій з відновлюваної енергетики на період до 2020 року” від 1 жовтня 2014 р. № 902-р.

РОЗПОРЯДЖЕННЯПро затвердження плану заходів з імплементації Директиви Європейського Парламенту та Ради 2009/28/ЄС від 3 вересня 2014 р. № 791-р .

ПОСТАНОВА Про затвердження Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива” від 1 березня 2010 р. № 243.