Наша команда


Олена ШЕВЧЕНКО
Головний енергоменеджер

Відповідає за впровадження механізмів заощадження енергетичних ресурсів та води в Університеті, здійснює  аналіз споживання енергоресурсів, веде контроль за впровадженням енергоощадних заходів у навчальних корпусах та гуртожитках, контролює виконання Програми з енергоефективності КПІ ім. Ігоря Сікорського тощо.

Олександр ДОВБУШ 
напрямок Теплозбереження

Відповідає за облік спожитої теплової енергії підрозділами Університету та будівлями Студентського містечка, веде контроль за дотриманням лімітів теплоспоживання, проводить розрахунок планових витрат на теплову енергію в опалювальний період тощо.

Олександра МАКСИМЕНКО 
напрямок Водозбереження

Відповідає за облік спожитої води підрозділами Університету та будівлями Студентського містечка, веде контроль за дотриманням лімітів водоспоживання тощо.

Дмитро ЯЦЕНКО
напрямок Електрозбереження

Відповідає за облік спожитої електричної енергії підрозділами Університету та будівлями Студентського містечка, веде контроль за дотриманням лімітів електроспоживання, проводить розрахунок лімітів споживання енергетичних ресурсів Університетом тощо.