Про нас

Служба енергоменеджменту (СЕМ)  КПІ ім. Ігоря Сікорського була створена у 2004 році, Наказом ректора № 2-70 від 15.06.2004 р. , а 10.04.2012 року Наказом №4-132 даний структурний підрозділ було реорганізовано.

Служба енергоменеджменту КПІ ім. Ігоря Сікорського є структурним підрозділом Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут ім. І. Сікорського» (далі Університет), яка у своїй діяльності підпорядковується ректору Університету.

Служба енергоменеджменту є частиною загальної системи управління Університету, основним завданням якої є управління ефективністю споживання паливно-енергетичних ресурсів та води.

Впровадження СЕМ полягає у формуванні професійних управлінських механізмів, спрямованих на забезпечення раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів шляхом здійснення обліку, контролю, планування, нормування та аналізування витрат на їх сапоживання, проведення внутрішніх енергетичних аудитів (енергетичних обстежень), впровадження енергозберігаючих заходів, здійснення моніторингу та коригувальних дій у сфері енергоефективності та енергозбереження в Університеті, а також інформування, стимулювання та навчання персоналу Університету у сфері енергозбереження.

Взаємодія  Служби енергоменеджменту КПІ ім. Ігоря Сікорського з іншими структурними підрозділами Університету:

 1. Служба енергоменеджменту  КПІ ім. Ігоря Сікорського реалізує політику ректора Університету з питань енергоефективності
 2. У своїй діяльності Служба енергоменеджменту співпрацює з:
  • Радою з енергозбереження КПІ ім. Ігоря Сікорського – питання організації робіт з енергозбереження, розробки Програми з енергозбереження;
  • Департаментом адміністративно-господарської роботи  – питання забезпечення ефективної роботи служб експлуатації інженерних мереж Університету, а також реалізації заходів щодо енергозбереження;
  • Департаментом економіки та фінансів  – питання оплати рахунків за спожиті енергоносії, забезпечення системи мотивації ощадливого енерговикористання, планування витрат на енергоносії;
  • Відділами головного інженера – питання оперативної роботи служб експлуатації, забезпечення своєчасного обмеження енергопостачання об’єктів Університету, впровадження заходів з енергозбереження, проведення енергетичних обстежень об’єктів Університету;
  • Факультетами/інститутами (через відповідальних за ефективне енерговикористання в навчальних корпусах) – питання впровадження організаційних заходів з енергозбереження, повідомлення зі встановленою періодичністю про виконання доведених до підрозділів лімітів енергоспоживання;
  • Дирекцією студмістечка – питання оперативної роботи служб експлуатації студмістечка, забезпечення своєчасного обмеження енергопостачання гуртожитків, взаємодії з завідуючими гуртожитків, проведення енергетичних обстежень гуртожитків.