Проект “Вища освіта України”

Міністерство освіти і науки України завершило процедуру відбору університетів для участі у спільному з Європейським інвестиційним банком та Північною екологічною фінансовою корпорацією проекті “Вища освіта України”, який був оголошений листом від 26.02.2018 №1/9-115. Проект “Термомодернізація будівель КПІ ім. Ігоря Сікорського” включений до ІІ етапу проекту. Даний проект охоплює заходи з утеплення стін, перекриттів та заміни вікон у навчальних корпусах №5,18,19,20,21.

КПІ ІМ. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО УВІЙШОВ ДО ДРУГОЇ ФАЗИ ПРОЕКТУ «ВИЩА ОСВІТА УКРАЇНИ»

Завершена процедура відбору університетів для участі у спільному з Європейським інвестиційним банком та Північною екологічною фінансовою корпорацією Проекті “Вища освіта України”. Згідно з яким державні установи вищої освіти – учасники отримають фінансову допомогу, спрямовану на енергозбереження та оптимізацію управлінських процесів енергоспоживання.

Проект КПІ ім. Ігоря Сікорського «Термомодернізація будівель КПІ ім. Ігоря Сікорського» отримав позитивну оцінку незалежних консультаційних компаній та включений до переліку університетів, що фінансуватимуться в рамках ІІ етапу  Проекту «Вища освіта України» про що повідомлено в листі Міністерства освіти та науки України  №1/9-82 від 19.02.2019 року.

Проект «Термомодернізація будівель КПІ ім. Ігоря Сікорського» передбачає проведення термомодернізації будівель навчальних корпусів №№ 5, 18, 19, 20, 21, а саме утеплення стін, перекриттів та заміну вікон з дотриманням сучасних вимог енергоефективності. Впровадження проекту дозволить суттєво скоротити енергоспоживання будівель для потреб опалення, забезпечити дотримання комфортних температурних умов у навчальних приміщеннях, покращити експлуатаційний стан зовнішніх огороджень будівель та термін їх використання, що позитивно позначиться  на якості надання освітніх послуг.

Проект розроблений Службою енергоменеджменту за участі Відділу технічного нагляду та проектно-кошторисних робіт й Інституту енергозбереження та енергоменеджменту.

Нагадаємо, що для реалізації проекту “Вища освіта України” Європейський інвестиційний банк надав Україні кредит в сумі 120 млн. євро. Також для здійснення проекту були залучені 10 млн. євро гранту від фонду E5P та надання фінансування 30 млн. євро Північною екологічною фінансовою корпорацією (НЕФКО). З українського боку передбачається співфінансування проекту в сумі 30 млн. євро за рахунок засобів держбюджету, університетів або з інших джерел.

Фінансову угоду між Україною та Європейським інвестиційним банком ратифіковано Законом України «Про ратифікацію Фінансової угоди (Проект «Вища освіта України») між Україною та Європейським інвестиційним банком» № 2186-VIII від 08.11.2017, відповідний Закон “Про ратифікацію Фінансової угоди (Проект “Вища освіта України”) між Україною і Північною екологічною фінансовою корпорацією” № 0184 прийнято на засіданні Верховної Ради 20 червня 2018 року.

Участь у даному проекті – це одна зі складових діяльності Служби енергоменеджменту, головною метою якої є забезпечення сталого розвитку університету через реалізацію основних складових:

  • організаційна складова: забезпечення ефективної діяльності з енергетичного менеджменту, визначання політики, плану дій, інтеграція в галузевий простір;
  • соціальна складова: створення комфортних умов для підготовки кадрів та роботи колективу, популяризація ефективного енерговикористання серед студентів та співробітників КПІ ім. І. Сікорського;
  • економічна складова: зниження витрат на енергоносії;
  • технічна складова: комплексна реновація будівель університету (термомодернізація, модернізація систем опалення та вентиляції, диверсифікація джерел теплопостачання, створення автоматизованої системи обліку та моніторингу споживання електричної, теплової енергії та холодної води);
  • екологічна складова: мінімізація впливу від діяльності КПІ ім. І. Сікорського на навколишнє середовище.

Наразі триває розробка Програми енергоефективності КПІ ім. Ігоря Сікорського на 2019-2023 роки, що передбачає впровадження широкого кола енергоефективних заходів та залучення інвестицій з різних джерел, включаючи Механізм ЕСКО, кошти державних програм, власні кошти тощо. Детальна інформація про заходи Програми енергоефективності КПІ ім. Ігоря Сікорського на 2019-2023 роки буде оприлюднена додатково.

Головний енергоменеджер Олена Шевченко

Залишити відповідь