Посібник «Енергозбереження в університетських містечках»

Посібник «Енергозбереження в університетських містечках» розроблено як методичне забезпечення програми «Енергоефективні університетські містечка», що впроваджується в рамках Проекту «Реформа міського теплозабезпечення в Україні» за фінансування Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

В процесі його написання враховано світовий досвід упровадження програм Dreen Campuses у вищих навчальних закладах (ВНЗ) та поради спеціалістів Альянсу Збереження Енергії (ASE).

Видання містить 9 розділів, у яких:

  • розглянуто принципи сталого розвитку та можливості їх практичного застосування у ВНЗ;
  • подано основні відомості про енергію,їі форми та види із зосередженням особливої уваги на тепловій енергії, її виробництві, транспортуванні, споживанні та визначенні потенціалу енергозбереження;
  • показано зв’язок між рівнем споживання енергоресурсів та станом довкілля та наведено методику його кількісної оцінки;
  • розглянуто принципи визначення рівня споживання теплоти, води та електроенергії для забезпечення оптимальних умов життєдіяльності у навчальних будівлях та гуртожитках ВНЗ;
  • викладено основи проведення енергетичного аудиту з метою розроблення і реалізації заходів з енерго- і ресурсозбереження;
  • описано методи організації інформаційної кампанії з енергозбереження,проведення якої у ВНЗ сприятиме формуванню енергоефективного мислення та зміні звичок ресурсоспоживання у студентів, викладачів та співробітників.

Посібник призначений для студентів вишів інженерних, економічних та екологічних напрямків підготовки. Може бути використаний працівниками адміністративно-господарчих відділів бюджетних установ та фахівцями з питань проектування, енергетичного аудиту та експлуатації будівель і інженерних систем.

Ознайомитись з посібником «Енергозбереження в університетських містечках»  

Залишити відповідь